Dane osobowe


Nazwisko Kulczycki 
Imiona Hieronim, Maria  
Rodowe 
Data ur. 10-01-1961  Wołomin
Data ślubu 28-04-1985Zielonka
Data zgonu
Żona: Kulczycka Bogusława
Dzieci: Kulczycka Kamil-Maria; Kulczycki Maksymilian-Maria; KulczyckaAgnieszka-Maria;  

      Miejsce pracy
- Naczelny Sąd Administracyjny .

       Wykształcenie
- Wyższe prawnicze (mgr prawa) – absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa
w Warszawie
- Wyższe administracyjne (mgr administracji) absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego.
- Złożony z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisja Egzaminacyjną Ministerstwa Finansów.
- Uczestnik seminarium doktoranckiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej

       Działalność społeczna
- Radny II Kadencji Rady Miasta w Zielonce w latach 1994-1998 – praca w komisjach: Sportu (przewodniczący), Oświaty i Statutowej
- Radny III Kadencji Rady Miasta w Zielonce w latach 1998-2002 – praca w komisjach: Budżetowej i Finansów, Oświaty i Sportu
- Członek Zarządu Miasta Zielonka w latach 2000-2002.
- Przewodniczący Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej - Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce w latach 1999-2003
- Harcerz Rzeczpospolitej.
- Instruktor harcerski – harcmistrz – Komendant Hufca ZHP w Zielonce w latach 1991-2002.
- Opiekun 58 Szczepu ZHR „Rosa Venti” w Zielonce.
- Organizator wypoczynku letniego i zimowego harcerzy oraz wyjazdów zagranicznych
na uroczystości patriotyczne (Dachau, Monte Cassino, Katyń, Arnhem, Ukraina – Cmentarz Orląt, Pielgrzymki Papieskie).
- Współpracownik Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział Warszawski – organizator akcji „Świąteczna Paczka” – pomoc Polakom na Kresach.
- Członek Zespołu Historycznego Archiwum Polskiej Akademii Nauk organizującej wystawę „Polacy na Syberii”

Powrót na Stronę " Hierarchia rodziny "